رفتن به مطالب اصلی

صنف های توسعه مشاغل

سترسی شما به صنف های توسعه مشاغل

 

دانش کارآفرینی خود را در هر زمان و هر مکان با درس ها و محتوای ویدیویی ما که در ذیل ارائه شده است، افزایش دهید. برای آموزش گروپی آنلاین و زنده ثبت نام کنید. این آموزش ها توسط یکی از مشاوران مشاغل آموزش دیده ما ارائه می شوند. در تقویم ذیل صنف هایی را که ما ارائه می دهیم بررسی کنید. این صنف ها طیف گسترده ای از موضوعات مانند پلانگذاری تجاری، بازاریابی، عملیات تجاری، مدیریت مالی، واردات/صادرات و موارد دیگر را پوشش می دهند. 

قم بالتمرير لأسفل   للوصول إلى الموارد اللغوية القابلة للتحميل.

Resource Button.png

 

برای صنف های کسب و کار زنده ثبت نام کنید

محتوایات ویدیویی

برای صنف های کسب و کار زنده ثبت نام کنید

لطثبت نام در اینجا