رفتن به مطالب اصلی

Alfred

مشاور کسب و کار کوچک

آلفرد Pacheco یک مشاور کسب و کار کوچک با تجربه گسترده در سراسر صنایع مختلف است. او اشتیاق عمیقی به چهره های خلاق و تحلیلی راه اندازی و رشد کسب و کار دارد. آلفرد تخصص و مهارت های استثنایی حل مسئله خود را برای توانمند سازی دیگران برای رسیدن به موفقیت اهرم.

ایمیل: alfred.pacheco@rescue.org

WhatsApp: 747-310-8448